JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI !

W ramach myśli przewodniej Kongresu Oświaty Polonijnej „Jesteśmy sobie potrzebni!” powstał projekt  z uczestnictwem uczniów szkół polonijnych. Naszym nadrzędnym celem jest zrzeszanie obywateli Polski mieszkających w każdym zakątku świata!
Tworząc kreatywną płaszczyznę kulturową dajemy przestrzeń do manifestowania naszej przynależności narodowej w ciekawy i angażujący sposób. Wobec zaistniałej sytuacji pragniemy pokazać światu jak młodzi Polacy wspierają się z różnych miejsc na świecie, wykonując wspólnie piosenkę pełną nadziei i dobrej energii.
Prosimy opiekunów prawnych dzieci chcących wziąć udział w programie o wypełnienie formularza i przesłanie na wspolnespiewanie@eventspartner.no zgody  na uczestnictwo i rozpowszechnianie wizerunku dziecka 
Zapraszamy …. 

Wypełnione oświadczenie prosimy dodać do formularza zgłoszeniowego poniżej

Formularz zgłoszeniowy