Polityka Prywatności

Polityka prywatności
1. Events Partner Kamila Stefanska z siedzibą w Gressvik przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z formularzy rejestracyjnych dostępnych na platformie edukacyjnej. Respektując przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym “RODO” spółka starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanym danym. W szczególności spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych i limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza rejestrującego na platformie edukacyjnej jest Events Partner Kamila Stefanska z siedzibą w Severin Hurrøds vei 2, 1621 Gressvik, Norwegia.
3. Osoba dokonująca rejestracji na platformie edukacyjnej proszona jest o podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego a także danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
4. Dane osobowe zbierane na platformie edukacyjnej przetwarzane są w celu realizacji procesu dydaktycznego w systemie e – learningowym, w szczególności rekrutacji na kurs, dokumentowania jego przebiegu, realizacji reklamacji, kontaktu z Użytkownikiem oraz marketingu prowadzonego w formie elektronicznej.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda Użytkownika. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie danych wskazanych w formularzu rejestrującym stanowi warunek dokonania rejestracji i skorzystania z kursów zamieszczonych na platformie edukacyjnej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres na jaki została udzielona zgoda, aż do jej odwołania.
7. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom:
a) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do zrealizowania usługi e – learningu (m.in. podwykonawcy, usługi prawne, usługi IT, dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierscy, banki w zakresie realizacji płatności).
b) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Użytkownikom przysługuje również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także cofnięcie zgody w dowolnym momencie a nadto wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przez spółkę przed jej cofnięciem.
9. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej można również zapisać się na newsletter. Przy zapisie wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej i podanie nazwy Użytkownika.

Pliki Cookies
1. Platforma edukacyjna wykorzystuje tzw. pliki cookies (“ciasteczka”), czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze osoby korzystającej z platformy. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, informację o czasie przechowywania cookies na urządzeniu Użytkownika oraz wygenerowany unikalny numer.
2. Mechanizmy cookies wykorzystywane są w platformie edukacyjnej w celu:
rozpoznania Użytkownika platformy i wyświetlenia odpowiedniej strony internetowej na podstawie jego uprawnień do treści platformy (dotyczy treści wymagających logowania);
dostarczania anonimowych danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych platformy;
utrzymania sesji użytkownika platformy. Dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej stronie platformy ponownie się logować (dotyczy treści wymagających logowania).
3. W platformie edukacyjnej wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek: sesyjne oraz stałe. Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Z kolei Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia strony, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
4. Większość przeglądarek ma ustawione automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownicy platformy edukacyjnej w każdej chwili mogą dokonać zmiany ustawień w celu blokowania plików cookies lub otrzymywania każdorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika platformy. Szczegółowe informacje na temat obsługi plików cookies dostępne są w pomocy danej przeglądarki.

5. Administrator platformy informuje, że ograniczenie akceptowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych platformy, np. uniemożliwić dostęp do treści wymagających zalogowania.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawienia informacji zawartych w Polityce prywatności, w szczególności w przypadku zmiany przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych.